Privacy-, cookie- en e-mailbeleid van Renflex Software!

1 Algemeen

1.1  Renflex Software B.V.

Dit privacy-, cookie-, en e-mailbeleid geldt voor elk sitebezoek van de websites www.renflex.nl en rfx.nl en elke overeenkomst met Renflex Software B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht en met adres Orteliuslaan 901, 3528 BE Utrecht, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09100719.

1.2  Aanpassingen

Renflex Software B.V. kan dit privacy- , cookie- en e-mailbeleid te allen tijde aanpassen. De laatste aanpassingen zijn gemaakt in september 2020.

2 Persoonsgegevens

2.1  Verzamelen

Ter uitvoering en verbetering van de dienstverlening van Renflex Software B.V., en ter verbetering van de websites en applicaties verzamelt Renflex Software B.V. je persoonsgegevens zoals gevraagd op de websites www.renflex.nl en rfx.nl

2.2  Verwerken

Renflex Software verwerkt je gegevens ter uitvoering en verbetering van de dienstverlening van Renflex Software, en ter verbetering van de websites en applicaties

2.3  Bewaren

Renflex Software bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van haar diensten of zolang als Renflex Software bij de wet verplicht is.

3  Geen informatiedeling

Renflex Software deelt je persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer Renflex Software hiervoor je toestemming heeft, wanneer dit voortvloeit uit een verplichting op grond van de wet, of als dat nodig is bij de nakoming van de gebruikersovereenkomst. Renflex Software zal geen data delen met derden in ruil voor enige (al dan niet financiële) vergoeding.

4  Beveiliging

Renflex Software draagt zorg voor een beveiligde server om je persoonsgegevens op te slaan.

5  Privacy beleid van derden

Pagina’s waar Renflex Software naar linkt, partners van Renflex Software en/of banners op Renflex Software vallen niet onder de privacy verklaring van Renflex Software. Deze derden voeren een zelfstandig privacy beleid.

6 Cookies

Renflex Software maakt gebruik van cookies (zie hieronder) om jouw online ervaring en dat van anderen te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet browser op je computer worden geplaatst. Je kunt deze cookies ook uitschakelen op je internet browser.

Sessie cookie. Doel: Bezoekers uit elkaar halen, Termijn: Tijdens bezoek aan de website, Gevolg: `Geen mogelijkheid tot inloggen

Authenticatie cookie. Doel: Ingelogde gebruikers koppelen aan de server, Termijn: Zolang als bezoeker is ingelogd, Gevolg: Geen mogelijkheid tot inloggen

7 E-mail beleid

Je e-mail adres is nodig bij de registratie, voor bevestiging van je registratie, uitschrijving of het vernieuwen van je wachtwoord. Belangrijke mededelingen over het gebruik, wijzigingen of service van Renflex Software verstuurt Renflex Software per mail naar de gebruikers. Renflex Software kan je benaderen via de email met vragen over gebruik en/of klanttevredenheid met als doel om jou en anderen beter te voorzien van de dienstverlening.

8  Data opvragen en verwijderen

Je mag Renflex Software om inzage verzoeken in je persoonsgegevens. Je kunt daarnaast Renflex Software verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

9  Contact

Als je wenst te reageren op dit privacy- en cookiebeleid of als je vindt dat het handelen van Renflex Software hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact op te nemen. Je kunt voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reactie contact opnemen met Renflex Software via support@renflex.nl of 085 40 11 11 3.